Популярные темы

Коррупцию можно победить только совместными усилиями

Дата: 27 июля 2021 в 17:25


Коррупцию можно победить только совместными усилиями
Стоковые изображения от Depositphotos

Коррупцией считается дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное использование своего должностного положения в целях получения выгоды в виде денег, других материальных и нематериальных ценностей или услуг, льгот, социальных выгод – так называемого «блата». 

Началась история коррупции «невинно» — с подарков. Так можно было поспособствовать тому, чтобы именно твое положение стало лучше. Затем это начало приобретать более крупные масштабы. По мере усложнения государственного аппарата и усиления власти центрального правительства, появились профессиональные чиновники, которые, по замыслу правителей, должны были довольствоваться только фиксированным жалованием. На практике же чиновники стремились воспользоваться своим положением для тайного увеличения своих доходов.

Все коррупционные деяния противозаконны и влекут уголовную ответственность как дающего так и получающего вознаграждение.

Можно ли бороться с коррупцией! Конечно!

Для начала, чтобы борьба с коррупцией приносила результаты необходимо, чтобы в этом процессе участвовали все! Виноват не только «берущий», но и «дающий». Многие люди предпочитают, чтобы их дела решались быстрее и они получили больше привилегий, чем другие. Пока большая часть общества будет так думать, мы не искореним коррупцию!

Необходимо воспитывать в себе твердую гражданскую позицию по отношению к коррупции! Только совместными усилиями мы победим эту проблему, и сделаем нашу страну лучше!

Бүгін Біз сыбайлас жемқорлықтың немесе жай парақорлықтың қандай да бір көріністері туралы жиі естиміз. Бұл құбылыс біздің күнделікті өмірімізге берік енгені соншалық, нормаға айналды. Белгілі бір мәселелердің шешімін шенеуніктерге немесе кез-келген билікке ие адамдарға пара бермей елестету мүмкін емес. Біз де, қарапайым адамдар қылмыс жасап жатқанымызды ойламай, мәселені жеңілдету үшін жоғарыдағы адамды сатып алуға дайын тұрамыз.

Сыбайлас жемқорлық — пара беру, пара алу, өкілеттікті асыра пайдалану, коммерциялық параға сатып алу, ақша, материалдық және материалдық емес құндылықтар немесе әлеуметтік пайда – «тамыр-таныс» арқылы қызмет көрсету, жеңілдіктер алу мақсатында өзінің лауазымдық жағдайын заңсыз пайдалану болып саналады.

Сыбайлас жемқорлықтың тарихы «жазықсыз» — сыйлықтардан басталды. Осы арқылы сіздің жағдайыңыздың жақсырақ болуына үлесін тигізуге болады. Содан кейін бұл үлкен ауқымды ала бастады. Мемлекеттік аппарат күрделене түсіп, орталық үкіметтің билігі күшейген сайын, кәсіби шенеуніктер пайда болды, олар билеушілердің ойынша, тек белгіленген жалақыға ғана қанағаттануы керек еді. Іс жүзінде шенеуніктер кірістерін жасырын түрде көбейту үшін өз құзыреттіліктерін пайдалануға тырысты.

Барлық сыбайлас жемқорлық әрекеттері заңға қайшы және сыйақы беруші де, алушы да қылмыстық жауапкершілікке тартылады.

Сыбайлас жемқорлықпен күресуге бола ма?! Әрине!

Біріншіден, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нәтиже беруі үшін бұл процеске барлығы қатысуы керек! «Алушы» ғана емес, «беруші» де кінәлі. Көптеген адамдар өз істерін тезірек шешуді жөн көреді және басқаларға қарағанда көбірек артықшылықтарға ие болады. Қоғамның көп бөлігі осылай ойласа, Біз сыбайлас жемқорлықты жоя алмаймыз!

Сыбайлас жемқорлыққа қатысты берік азаматтық ұстанымды тәрбиелеу қажет! Тек бірлескен күш-жігермен біз бұл мәселені жеңіп, елімізді жақсарта аламыз!

 

 

 

По сообщению сайта EKaraganda.kz

Поделитесь новостью с друзьями